title_01

The following 227 Gule characters include those which were not selected for the book and those which have appeared since the book went to press. They are presented in alphabetical order.

Please note that, in order to protect informants, details have been suppressed.

A thematic index to supplement that in the book is available here.

Achisale Nyirenda
Adagwa ndala
Adametameta adasiya m’chonjo
Adasiya mwana m’mbande
Afumu aitana
Akuchilekwa
Akupha aononga
Akuzambezi
Alimbanane
Anzeru zawo
Aroma
Atsikana amakono

Bola akufawa
Bonya
Bwandi
Bwatika
Bwerekeni mtondo

Chakana
Chakanika or Msanduka
Chakula mkamwa
Chalendewa
Chalera
Chana
Chapana (Mua)
Chapana (Ntchisi)
Chaphulika
Chatenga Apemba
Chatuluka (Mua)
Chatuluka (Salima)
Chibale sakumbira
Chibangiri
Chidzere
Chikangaide or Chikwangu
Chikufikani
Chilungalunga
Chimaimba
Chimbetete
Chimbwira
Chimbwira choka
Chimkwapulo (Golomoti)
Chimkwapulo (Mchanja)
Chimkwinya
Chimphama
Chimphepo
Chimphuli
Chim’tu limba
Chimwaye
Chimzonzo
Chimzukwa
Chindipha
Chinsinsi chawo
Chinsunamo
Chinzongo
Chipasula
Chiphaninji?
Chipunga mphepo
Chisambwaira
Chitedze
Chitenje
Chitheka
Chitonde
Chitondolo
Chiyanjawo or Malindawo

Disembala
Dzakonda
Dziko labwino
Dziko latha
Dziko lidayani?
Dzira

Etimoti

Fisi
Fotseke

Galu wanga Chimbwala
Ganthi
Gocho ali ndi nzeru pogona
Gulugufe
Gundale
Gung’ung’u
Guwa

Januwale
Jefule
Juju

Kabuwaza or Kapatsa Kabuwaza
Kachala
Kadanga
Kalichero
Kalija
Kalinyeke
Kalolo
Kalulu msanga
Kambani zithe
Kambulumbunde or Kamwaza mtumbira
Kamluzu
Kamundi
Kanchiputu
Kanzimbi or Pereka ng’ombe
Kathako wali
Katibula
Kherere
Khoswe
Kufa n’kugona
Kuipa n’kwanu or Kuipa kuombola
Kuitana
Kuli mtendere
Kulibe mkuwe kuno
Kunali njala
Kwa Mphonda
Kwakwase

Lekani kutamba anthu adatha
Limbikani
Lingagwe!
Lire lire or Khunju
Luwanika

Mafumu achuluka
Mafutso
Magwiragwira
Mai mtama nyanga
Maingwe
Makochezi
Makuponi avuta
Maliro andikola
Mamveramvera
Mangulenje
Mapulanga or Kulankhula kuwawa
Matenda asautsa
Mau msamatha & Mai Mau msamatha
Mazengera
Mbidzi
Mbobo
Mbuzi ikadula
Mchokochoko
Meliya
Mkhala wawo
Mlamba
Mlosi
Mpendadzuwa
Msaka m’dzinja
M’tu wa ngoma
M’tu wa nsomba
Mtundu watha
Mulodza
Mum’deranji chinkhope?
Munda udagona tsala or Chimbandanga
Musatida
Mutu umodzi
Muweruza
Mwachokera ku mzinda?
Mwakhalitsa
Mwalimu or Chiuli
Mwamtenganji alendo?
Mwana watenga Amwenye
Mwanyanya
Mwathandizadi
Mwayamba mpandira amai wanga

Nalirani
Namng’omba
N’chini ukalira
Ndadabwa
Ndakudziwani
Ndalama zakale
Ndaopa Achiwere
Ndatola
Ndatsaliranji?
Ndirije mkamwini
N’dzalira
N’dziferanji?
Ngalu or Chingalu
Nguluwe
Njala ipita n’khasu or Adzinja tipale nawo
Njonjede
Nkhono
Nkhunda
Nkhunda m’gowa
N’kuuza mwambo
N’mati n’katole bwemba
Nsikidzi njiru or Mwale
Nthipe
Nyama nyama
Nyama ya mbuzi
Nyangagwe

Padza Achakoma
Pagwanji? or Pagwa nkhalamba
Pali mfiti pa'dzi pano
Palibe wondiuza
Phwiti
Pirira
Puludzu
Pusi

Samveratu
Saopa nyanga
Sayinani
Senza
Sere
Silo m’tsale nalo!
Sindiopa iwe
Sitiopa mame
Siwathu

Talerere
Tatani kuwalira?
Tatchipa lero or Akapolo alerofe
Tawakondadi or Takonda
Thengo liweta
Tikhale nawo
Tikuonere
Titani?
Tole & Mai Tole
Tsala uzione
Tsenga
Tsoka lidaya
Tsoka lideranji?

Ukasauka usagwire nyanga

Viktori

Wafika malimidwe
Wakhuta mbatata
Wakudza
Wanya mphwerere
Wedemu
Wena alira
Womuona lero wosayamika
Wopanda mbolo asalankhule

Za mwana
Zambia
Zembo
Zilengo
Ziyenda m’manja
Zonsezi
Zulule or Nkhwezule

 

 

 

More Gule Characters

Bonya is one of the more recent additions to Gule Wamkulu. He appeared on the Lakeshore in late 2010 and reflects on the perceived exploitation of Malawians by Chinese traders.

bonya_01

Follow the links to discover Bonya and these other characters...

achisale_nyirenda_01

adametameta_adasiya_mchonjo_01

adasiya_mwana_mmbande_01

afuma_aitana_01

akupha_aononga_01

akuzambezi_01

alimbanane_01

anzeru_zawo_01

aroma_01

atsikana_amkono_01

bola_akufawa_01